Oznaka: bh politika

Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

4. Slaviša Orlović (priredio, 2012) Beograd/Sarajevo/Podgorica: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu/Sarajevski otvoreni centar/Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore PDF verzija: Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Politička participacija u Bosni i Hercegovini

2. Arijana Aganović, Saša Gavrić (priredili_e, 2012) Politička participacija u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Ambasada Kraljevine Norveške PDF verzija: Politička participacija u Bosni i Hercegovini

Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini

3. Saša Gavrić, Damir Banović (priredili, 2012) Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/ Fondacija Friedrich Ebert PDF verzija: Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini