Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini

parlament3. Saša Gavrić, Damir Banović (priredili, 2012)
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/ Fondacija Friedrich Ebert
PDF verzija: Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini