Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

demperformanse4. Slaviša Orlović (priredio, 2012)
Beograd/Sarajevo/Podgorica: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu/Sarajevski otvoreni centar/Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore
PDF verzija: Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore