SOC: Otvoren konkurs za programskog_u koordinatora_icu

Sarajevski otvoreni centar raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:

Programski_a koordinator_ica
oblast rada: prava žena; ljudska prava i monitoring EU integracija

Opis pozicije

Sarajevski otvoreni centar traži programskog koordinatora_icu koji_a će u sklopu programskog tima Sarajevskog otvorenog centra samostalno implementirati projekte iz oblasti ljudskih prava, sa fokusom na prava žena i monitoring integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Programski koordinator_ica učestvovaće u razvoju novih programa i projekata. Pozicija podrazumijeva kreativni rad na razvoju programa u oblasti rada Sarajevskog otvorenog centra (npr. treninzi, javne kampanje, izrada izvještaja o stanju ljudskih prava i slično), upravljanju projektima i rad sa različitim partnerima_cama i vanjskim saradnicima_ama.

Poslovni zadaci

 • vođenje postojećih programa i projekata (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; upravljanje projektnim budžetima; angažovanje i rad sa projektnim saradnicima_ama i partnerima_cama; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u cjelini; izvještavanje donatorima i menadžmentu; promocija projekta u javnosti).
 • razvoj novih programa (učešće u strateškom planiranju; kreativni rad na razvoju specifičnih programa zagovaranja i outreach-a u oblasti ljudskih prava, sa fokusom na prava žena i EU integracije; rad na širenju mreže saradnika_ca i partnera_ica)
 • fundraising i osmišljavanje novih projekata (rad na razvoju novih ideja i projekata; rad na projektnim aplikacijama za različite fondove; pregovori sa partnerima_icama i donatorima; podrška menadžmentu i ostalim članovima_cama tima u fundraising aktivnostima).
 • drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih.

Način prijave

Rok za prijem prijava je 26. april 2014. i svaka prijava treba sadržavati:

 • motivacijsko pismo (maks. 2 stranice);
 • CV (info o obrazovanju, dosadašnjem radnom i volonterskom iskustvu itd; maks. 3 stranice);
 • dva kontakta (ime i prezime, organizacija, mail, broj telefona itd.) za osobe koje vas mogu preporučiti;
 • drugi dokumenti po izboru kandidata/kinje.

Prijave treba isključivo slati putem maila na adresu office@soc.ba sa naslovom: «PRIJAVA NA OGLAS». Kandidati_kinje koju prođu u uži krug selekcije biće pozvani_e na testiranje i intervjuisanje u srijedu, 30. aprila 2014. Svi kandidati_kinje će biti informisani_e do 15. maja 2014. o ishodu njihove_njene prijave.

Dodatne informacije

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i smanjenje nivoa diskriminacije na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Sarajevski otvoreni centar je organizacija koja osnažuje žene i LGBT (lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne) osobe kroz aktivnosti u zajednici, promoviše ljudska prava žena i LGBT osoba u društvu, te zagovara za promjene legislative i politika vlasti u Bosni i Hercegovini, te primjenu postojećih politika kod bh. vlasti i međunarodnih tijela. Vidi više na www.soc.ba

Sva pitanja u vezi oglasa možete uputiti na [email protected]

Na pitanja putem telefona nećemo odgovarati.

Rok za prijavu: 26.04.2014.

Angažman: puno radno vrijeme, 40 sati sedmično, ograničeno na 12 mjeseci (sa probnim radnim vremenom)
Početak rada: što prije, najkasnije 15. maja 2014.
Lokacija: Sarajevo
Neto plata (uključujući topli obrok): ca. 1000 KM

Minimalni uslovi koje kandidat_kinja treba da ispunjava su:

 • završen fakultet društvenog smjera, po mogućnosti pravni fakultet (ili apsolventski status);
 • minimalno iskustvo na upravljanju projektima (uključujući i rad sa budžetima);
 • osnovno poznavanje nacionalnih i međunarodnih pravnih mehanizama u oblasti prava žena, ljudskih prava i EU integracija;
 • organizacijske sposobnosti i sposobnosti komunikacije i rada sa različitim ciljnim skupinama;
 • izražene sposobnosti rada u timu uz minimalnu superviziju nadređenih;
 • odlično poznavanje rada na računaru;
 • odlično poznavanje engleskog jezika.

Prednost će se dati kandidatima_kinjama koji pored osnovnih uvjeta ispunjavaju i neke od sljedećih:

 • imaju dodatno formalno ili neformalno obrazovanje iz oblasti relevatnih za opisanu poziciju (npr. magistarski/MA iz oblasti ljudskih prava, prava žena, EU integracija, prava i slično; kursevi);
 • imaju iskustvo u radu na projektima iz oblasti: prava žena, EU integracije, ljudska prava.