Između spolova i stvarnosti: Kampanja podizanja svijesti o interspolnim osobama/stanjima

Pokrećemo kampanju podizanja svijesti o interspolnim osobama/stanjima, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu, kroz predstavljanje rezultata istraživanja o pravima interspolne djece u bh. zdravstvenom sistemu, a koje smo vodili od aprila do septembra 2020. godine. 

Ko su interspolne osobe? Šta su to varijacije spolnih karakteristika? Da li je interspolnost poremećaj? Koje su razlike i sličnosti sa trans osobama i trans pokretom? Koje su medicinske odrednice interspolnosti? Kakvo je pravno i medicinsko uređenje u Bosni i Hervegovini? Koji su problemi sa kojima se suočavaju interspolne osobe? Kako možemo na adekvatan način pružiti podršku interspolnim osobama i biti dobri saveznici_e? 

Odgovore na ova pitanja saznajte kroz online kampanju koju smo pripremili u saradnji sa dizajnerkom Nađom Čengić, a koju možete pogledati ovdje.

Više o ovim pitanjima saznajte u priručniku koji će uskoro biti objavljen, pod nazivom: “Između spolova i stvarnosti: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o postupanju sa interspolnim osobama”, a koji je zajednički rad autora iz BiH, Srbije i Hrvatske.

Za više informacija o kampanji i projektu možete kontaktirati programsku koordinatoricu Delilu Hasanbegović putem maila [email protected].

Izradu ovih infografika i kreiranje kampanje, kroz institucionalnu podršku Sarajevskom otvorenom centru, podržala je Švedska kroz program razvojne saradnje.