Oznaka: abortus

Prijedlozi javnih politika za unaprjeđenje regulacije, dostupnosti i praksi zdravstvene usluge abortusa u Bosni i Hercegovini

Ova publikacija se osvrće na analizu stanja pravne regulacije, dostupnosti i praksi abortusa u BiH, prema podacima iz dostupnih istraživanja, te nudi konkretne preporuke, tj. prijedloge javnih politika koje je potrebno usvojiti i provesti u Bosni i Hercegovini, kako bi pristup abortusu kao zdravstvenoj usluzi bio na ravnopravnim osnovama u cijeloj BiH. Prijedlozi javnih politika … Continued

Izjave osoba koje su imale iskustvo abortusa

Tokom 16 dana aktivizma, dijelimo s vama najvažnije nalaze našeg nedavno provedenog istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini. Iskustva osoba koje su imale abortus i njihove preporuke za unaprjeđenje pružanja ove usluge možete saznati ovdje.

Dostupnost usluge abortusa u BiH

Tokom 16 dana aktivizma, dijelimo s vama najvažnije nalaze našeg nedavno provedenog istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini. O dostupnosti usluge prekida trudnoće u BiH više možete saznati ovdje.

U zamci države: pitanje abortusa

Piše: Jasmina Čaušević U onim državama u kojima je abortus zabranjen polovina stanovništva živi u ropstvu, dok je druga slobodna. Tako o abortusu piše u svojoj zbirci eseja „Burning questions“ Margaret Atwood, koja nam je pokazala da se u nekoliko dana države u kojima živimo mogu pretvoriti u Gilead, a mi u marte, tete, supruge … Continued

Cijene usluge abortusa u BiH

Tokom 16 dana aktivizma, dijelimo s vama najvažnije nalaze našeg nedavno provedenog istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini. O cijenama usluga prekida trudnoće u BiH i našim preporukama više možete saznati ovdje.

Statistika o prekidima trudnoće u BiH

Tokom 16 dana aktivizma, dijelimo s vama najvažnije nalaze našeg nedavno provedenog istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini. O nepouzdanoj statistici prekida trudnoće u BiH više možete saznati ovdje.

Abortus u fokusu: nauka, bezbjednost i realnost

Piše: Jelena Kalinić „Abortus je trauma za ženu“. „Abortus je opasan“. Ovo su najčešće dezinformacije o medicinskom abortusu, namjerno izazvanom pobačaju. Jer kada kažemo „abortus“, obično se i misli na inducirani, izazvani, a ne spontani pobačaj. Abortus ne mora biti trauma za ženu i spada u jednu od najsigurnijih procedura – ali samo ako se … Continued

Šta kažu zakoni u BiH o prekidu trudnoće?

U naredne dvije sedmice, koje obilježavamo kao 16 dana aktivizma, dijelimo s vama najvažnije nalaze našeg nedavno provedenog istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini. Šta zakoni kažu o prekidu trudnoće možete pročitati ovdje.