Oznaka: Vršnjačko Nasilje

Uloga nastavnica_ka u slučaju nasilja nad učenicima_ama na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta unutar obrazovnih ustanova

Kada se govori o nasilju, općeprihvaćeni je stav da učenice_i nasilje trebaju prijaviti osoblju, koje slijedeći korake iz protokola o postupanju u slučajevima nasilja u školi reagira. Međutim, postoji bojazan da nastavno osoblje nasilje na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili spolnih karakteristika neće percipirati kao značajno, odnosno kao opasno za razvoj ličnosti i zanemarit će slučaj.

Prevencija vršnjačkog nasilja: radionice u Banjaluci i Sarajevu

Kraj oktobra i početak novembra obilježile su završne radionice vezane za smanjenje međuvršnjačkog nasilja, koje je tokom godine provodio Sarajevski otvoreni centar uz podršku Ambasade Federalne Republike Njemačke (Njemačka saradnja). U Banjaluci  su organizovane radionice (26. i 27. oktobra), sa  roditeljima, psihologinjama i predstavnicima nevladinih organizacija, na kojima su se razmijenila iskustva o problemu rodno … Continued

Cyber Bosanka: Ako se imalo izdvajaš iz mase i razlikuješ od drugih – meta si

Tekst prenosimo sa cyberBosanka Autorica: Hana Kazazović Davno sam prestala biti dijete i puno sam stvari zaboravila iz tog perioda. Međutim, veoma dobro pamtim jednu situaciju koja mi je bila prilično bolna i stresna. Naime, još smo bili kod učiteljice, čini mi se treći ili četvrti razred. I ne znam zašto, ali jednom učeniku nisam nešto … Continued

e-Trafika: Ažurirajmo nastavu – školski programi ne prepoznaju problem online nasilja

Tekst je preuzet sa sajta e-Trafike Piše: Vanja Stokić Iako je vršnjačko nasilje na Internetu svakodnevno prisutno među učenicima, bilo da koriste Viber, Facebook, Instagram ili neke druge naloge, nastavni planovi i programi još uvijek nisu uhvatili korak sa modernim tehnologijama, pa ova tema uopšte nije obavezna tokom nastave. Ona isključivo zavisi od dobre volje … Continued

Školegijum: Zasjeda za zlo koje vreba

Piše: Lejla Reko Šarčević Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com Razmjere međuvršnjačkog nasilja u BiH teško je procijeniti jer ni na jednom nivou vlasti ne postoje kompletni i jednoobrazni podaci o broju slučajeva sukoba vršnjaka ili napada jednih na druge. No, dostupne teorijske studije upozoravaju na to da nasilnici imaju šansu 1:4 da do svoje tridesete godine … Continued