Predstavnici_e Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS po drugi put na info sesiji

Nakon prve održane info sesije, predstavnici_ce Ministarstva za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS su izrazili_e želju i potrebu da se za njihove kolege_ice organizuje još jedna info sesija. 10.11.2017. godine je održana druga poludnevna info sesija za predstavnike_ce ovog Ministarstva. I ova info sesija je, kao i prva, bila edukativnog karaktera, a za cilj je imala i senzibilizaciju predstavnika_ca ovih ustanova o ljudskim pravima LGBTI osoba.

Slobodanka Dekić je govorila o životu LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Fokus je bio predstaviti nasilje i diskriminaciju koje trpe LGBTI osobe i njihov život u strahu. Razlog stavljanja fokusa na nasilje i diskriminaciju naspram ove manjinske skupine društva jeste taj što je istraživanje, „Brojevi koji ravnopravnost znače 2.“ – Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini“, koje je Sarajevski otvoreni centar radio, pokazalo da je 81,7% LGBTI osoba doživjelo uznemiravanje. 60,9 % ispitanih je u strahu od potencijalnog uznemiravanja, a 7 % njih ne napuštaju svoje domove jer postoji velika mogućnost da će biti napadnuti. Na osnovu ovih podataka je jasno da problem postoji, te da se o temi nasilja i diskriminacije nad LGBTI osobama mora govoriti, posebice u institucijama koje dolaze u kontakt s pripadnicima_ama manjinskih skupina koje doživljavaju nasilje i diskriminaciju.

Naida Kučukalić je predstavila smjernice za postupanje s LGBTI osobama. Radilo se o smjernicama koje se konkretno odnose na nadležnost koju ima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i resorne ustanove ovog Ministarstva, a koje bi mogle pomoći u profesionalnijem postupanju sa LGBTI osobama prilikom pružanja usluga u okviru nadležnosti ovog Ministarstva i resornih ustanova.

Poludnevna info sesija je održana u sklopu projekta “Izgradnja institucionalne mreže podrške za lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne i interspolne (LGBTI) osobe u KS”, a finansiranog od strane USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).