Oznaka: coming out projekt

Poziv na trening – Ženski aktivizam i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, 5-6.9. 2013, Sarajevo

U okviru projekta koji finansira Evropska unija „Coming out! Zagovaranje i zaštite prava LGBT osoba“ Sarajevski otvoreni centar, u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH i Fondacijom CURE poziva Vas na trening pod nazivom Ženski aktivizam i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva su fokusirane na usko polje svog djelovanja te često … Continued

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

14. Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

Poziv na trening “Važnost profesionalnog izvještavanja o temama vezanim za LGBT”

Sarajevski otvoreni centar u okviru projekta Coming Out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska Unija, u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom Heinrich Boell i Fondacijom CURE, poziva novinare_ke svih medija iz Bosne i Hercegovine da se prijave na trening Važnost profesionalnog izvještavanja o temama vezanim za LGBT (lezbejke, gej, biseksualne, transrodne) osobe. … Continued