Rights of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Judiciary

naslovna pravosudje14. Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013)
Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe.
Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar.

PDF version (in B/C/S): Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe