Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv SOGI diskriminacije

7. Marinha Barreiro, Vladana Vasić (2013)
Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

PDF verzija: Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu.