Monitoring of the implementation of the Council of Europe’s recommendations on measures on fight against SOGI discrimination

Naslovna Marinhinog izvjestaja7. Marinha Barreiro, Vladana Vasić (2013)
Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

PDF version (B/C/S): Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu.