Trening za političke stranke: Ljudska prava ne poznaju političku ideologiju, Sarajevo, 4. i 5. decembar 2015.

ljudska prava ne poznaju ideologijuSarajevski otvoreni centar organizuje trening pod nazivom Ljudska prava ne poznaju političku ideologiju.
Trening je namijenjen članicama i članovima partijskih organa (kantonalni, regionalni ili glavni odbori) političkih stranaka koji su iz Sarajeva ili Istočnog Sarajeva. Tokom treninga regionalni i domaći eksperti_ce će učesnicima_cama predstaviti stanje u oblasti ljudskih prava LGBT osoba u BiH, s naglaskom na dobre regionalne prakse i politike koje doprinose poboljšanju stanja prava ove marginalizovane grupe. Trening će se održati 4. i 5. decembra, u Sarajevu, a rok za prijave je do 1. decembra.

Zašto se prijaviti?

Pitanje ljudskih prava LGBT osoba je odavno prestalo biti ideološko pitanje te se u stvarnosti pravima LGBT osoba bave političke stranke svih ideologija: od kranje desnice pa do krajnje ljevice.

Sarajevski otvoreni centar je u dosadašnjem radu pratio rad političkih stranaka i njihov odnos prema LGBT osobama kao marginalizovane skupine u našem društvu. Pored osjetnog napretka i veće otvorenosti političkih stranaka da se bave ovom temom u odnosu na period od prije nekoliko godina i dalje je među članovima stranaka evidentan manjak informacija kada su u pitanju ljudska prava LGBT osoba te ne postoji svijest o potrebama definisanja i uvođenja LGBT senzitivnih politika u rad i dokumente političkih stranaka. Sarajevski otvoreni centar je iz tog razloga namijenio spomenutu edukaciju upravo članstvu političkih stranaka s posebnim osvrtom na pitanja životnih zajednica parova istog spola, proces promjene spola te nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama.

Ko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu članice i članovi partijskih organa (kantonalni, regionalni ili glavni odbori) političkih stranaka koji su iz Sarajeva ili Istočnog Sarajeva. Da biste se prijavili potrebno se javiti na e-mail adresu [email protected] sa sljedećim informacijama: ime i prezime, stranka, uloga/pozicija u stranci. Broj mjesta je ograničen, a putne troškove i troškove noćenja nismo u mogućnosti pokriti.

Program treninga možete pronaći ovdje.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail [email protected] ili na broj telefona: 033/551-000.

Ovaj trening se organizuje uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH i Ambasade SAD-a u BiH.