Poziv na Školu LGBT ljudskih prava za studente_ice pravnih fakulteta i pravnike_ce

soc_bukaNakon uspješno realizovane škole LGBT ljudskih prava u oktobru 2014. godine, Sarajevski otvoreni centar i Banjalučko Udruženje Kvir Aktivista organizuju drugu školu LGBT ljudskih prava koja će se održavati u Banjoj Luci.

Sarajevski otvoreni centar se i B.U.K.A. se zalažu za puno poštivanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije na osnovu spola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Škola LGBT ljudskih prava ima za cilj da buduće pravnike/ice upozna sa ljudskim pravima LGBT osoba koristeći se jezikom pravne struke. Program škole se sastoji od teorijskih predavanja i praktičnih primjera kroz koje će studente/ice uvesti međunarodni i domaći eksperti/ice koji se bave zaštitom ljudskih prava.

Ko može učestvovati?
Poziv je otvoren za studente/ice (III, IV godine i master studija) i diplomirane pravnike/ce pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Naročito ohrabrujemo aplikacije studenata/ica iz manjih bh. gradova.

Šta vam nudimo?
Predavači/ce Škole dolaze iz BiH, te imaju višegodišnje iskustvo u akademskom, političkom i društvenom radu. Škola, u trajanju od tri dana održat će se u Banjoj Luci, a pokriva sljedeće teme: LGBT terminologija; regionalni i domaći pravni okvir zaštite LGBT ljudskih prava; diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta; case-studies; krivično djelo počinjeno iz mržnje; govor mržnje. Odabrani učesnici/ice će program škole dobiti naknadno. Organizatori preuzimaju troškove smještaja i ishrane, a putni troškovi će biti refundirani nakon završetka Škole. Po završetku Škole učesnici/e su dužni/e napisati rad na dogovorenu temu, a koji se tiče LGBT ljudskih prava.

Kako se prijaviti?
Prijava, koja se sastoji od biografije (maks. 2 strane, sadrži ime i prezime, pune kontakt podatke i sve relevantne informacije o obrazovanju i poslovnom iskustvu, kao i spisak položenih ispita) i motivacionog pisma(maks. 2 strane, sadrži informaciju o razlogu prijave te informaciju na koji način želite iskoristiti stečeno znanje) se šalje do 01. marta 2015. godine obavezno na oba maila: [email protected] i [email protected] . Na ove mailove možete slati i sva dodatna pitanja koja imate. O rezultatima konkursa prijavljeni/e će biti obaviješteni/e do 03. marta 2015. godine, a ukupno ćemo pozvati 15 učesnika/ca.

Program škole možete pogledati na sljedećem linku.

Školu organizuje Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa partnerskom organizacijom Banjalučkim Udruženjem Kvir Aktivista (B.U.K.A.), a finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.