Otvoren konkurs za prijave na školu LGBT ljudskih prava za studente/ice pravnih fakulteta u BiH

FINAL_logo_LGBT skolaSarajevski otvoreni centar se zalaže za puno poštivanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije na osnovu spola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija koja osnažuje LGBT (lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne) osobe i žene kroz aktivnosti u zajednici i izgradnju pokreta. Sarajevski otvoreni centar takođe promoviše ljudska prava LGBT osoba i žena u društvu, zagovara za promjene legislative i politika vlasti u Bosni i Hercegovini, te primjenu postojećih politika kod bh. vlasti i međunarodnih tijela. Škola LGBT ljudskih prava ima za cilj da buduće pravnike/ice upozna sa ljudskim pravima LGBT osoba koristeći se jezikom pravne struke. Program škole se sastoji od teorijskih predavanja i praktičnih primjera kroz koje će studente/ice uvesti međunarodni i domaći eksperti/ice koji se bave zaštitom ljudskih prava.
Ko može učestvovati?
Konkurs je otvoren za studente/ice (III, IV godine i master studija) pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Naročito ohrabrujemo aplikacije studenata/ica iz manjih bh. gradova.
Šta vam nudimo?
Predavači/ce Škole dolaze iz BiH i regije, te imaju višegodišnje iskustvo u akademskom, političkom i društvenom radu. Škola, u trajanju od tri dana održat će se u Sarajevu, a pokriva sljedeće teme: LGBT terminologija; evropski, regionalni i domaći pravni okvir zaštite LGBT ljudskih prava; diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta; case-studies; iskustva iz regije; krivično djelo počinjeno iz mržnje; govor mržnje. Odabrani učesnici/ice će program škole dobiti naknadno. Organizatori preuzimaju troškove smještaja i ishrane, a putni troškovi će biti refundirani nakon završetka Škole. Po završetku Škole učesnici/e su dužni/e napisati rad na slobodno odabranu temu, a koji se tiče LGBT ljudskih prava.
Kako se prijaviti?
Prijava, koja se sastoji od biografije (maks. 2 strane, sadrži ime i prezime, pune kontakt podatke i sve relevantne informacije o obrazovanju i poslovnom iskustvu, kao i spisak položenih ispita) i motivacionog pisma(maks. 2 strane, sadrži informaciju o razlogu prijave te informaciju na koji način želite iskoristiti stečeno znanje) se šalje do 01. oktobra 2014. godine obavezno na oba maila: [email protected] i [email protected]. Na ove mailove možete slati i sva dodatna pitanja koja imate. O rezultatima konkursa prijavljeni/e će biti obaviješteni/e do 06. oktobra 2014. godine, a ukupno ćemo pozvati 15 učesnika/ca.

Školu organizuje Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa partnerskom organizacijom Banjalučkim Udruženjem Kvir Aktivista (B.U.K.A.), a finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.