Publikacija “Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi”

naslovnica unutrasnji posloviObjavljena je treća studija nastala u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH, zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koja se odnosi na prava i slobode LGBT osoba u BiH u kontekstu sektora unutrašnjih poslova.

Glavni rezultati istraživanja ukazuju da LGBT osobe još uvijek predstavljaju nedovoljno vidljivu kategoriju kada je o načinima policijskog djelovanja riječ. Iz tih razloga, veliki broj intervjuisanih zaposlenika_ca u oblasti unutrašnjih poslova navodi da je položaj ove grupe ili ravnopravan u društvu ili da je oni_e tretiraju ravnopravno. Posljedica je to nedovoljnog poznavanja same tematike, malog broja registrovanih napada i nasilja, ali i nerazlučivanja između stvarnog stanja u društvu i percepcije tog stanja. Kada je riječ o javnim okupljanjima, intervjuisane osobe su nerijetko napuštale diskurs ljudskih prava i svoje profesionalne dužnosti.

Iako je velika većina ispitanika_ca izjavljivala da su LGBT osobe građani_ke kao i svi drugi, uočen je i određen stepen viđenja LGBT osoba kao agresivnih, što je posljedica prisutnih stereotipa da LGBT osobe traže posebna prava i teže da nametnu svoje stavove normalnom dijelu populacije, a coming out nije prepoznat kao fenomen koji ima društveno političke implikacije.

Neke od glavnih preporuka ove studije naglašavaju značaj dodatne edukacije i senzibilizacije zaposlenika_ca sektora unutrašnjih poslova, profesionalnog pristupa u radu s LGBT osobama, rad na građenju povjerenja između policije i LGBT osoba, ohrabrivanje LGBT osoba na prijavljivanje zločina iz mržnje, relevantnog prikupljanje statistike o napadima na LGBT osobe, te usklađivanja zakonodavstva na teritoriji cijele BiH.

Ovu publikaciju možete downlodirati ovdje.