Oznaka: unutrasnji poslovi

BH Dani, 25.10.2013 – Bez javnih istupa, ovo je Balkan!

LGBT i policija Vide li pripadnici mupova nevidljive grupe Piše Kristina Ljevak   Fondacija Heinrich Böll u BiH u suradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE započela je projekat pod nazivom Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, za koji je sredstva obezbijedila Evropska unija, kako bi se zaštitila i zagovarala prava jedne … Continued

Publikacija “Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi”

Objavljena je treća studija nastala u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH, zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koja se odnosi na prava i slobode LGBT osoba u BiH u kontekstu sektora unutrašnjih … Continued

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi

18. Mia Čustović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013)Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boll – Ured za BiH, Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi