Oznaka: projekt coming out

Publikacija “Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi”

Objavljena je treća studija nastala u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH, zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koja se odnosi na prava i slobode LGBT osoba u BiH u kontekstu sektora unutrašnjih … Continued