Objavljen “Izvještaj o položaju LGBT osoba na radnom mjestu u Bosni i Hercegovini”

naslovna diskriminacija na radnom mjestu u BiHU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija Izvještaj o položaju LGBT osoba na radnom mjestu u Bosni i Hercegovini uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske.
Autor i autorica ovog izvještaja su Damir Banović i Edina Sprečaković.

Antidiskriminacijsko pravo Bosne i Hercegovine relativno je dobro postavljeno, no – kao što je to slučaj i sa drugim tranzicijskim zemljama – njega ne prati i adekvatna primjena. Razlog tome vjerovatno leži u strahu LGBT osoba da prijave slučajeve diskriminacije i/ili mobinga na radnom mjestu zbog gubitka posla. To je posebno izraženo u Bosni i Hercegovini, zemlji sa velikom stopom nezaposlenih i skoro permanentnom političkom i ekonomskom krizom. LGBT osobe ne osjećaju se sigurnima javno iskazati svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet zbog opasnosti uskraćivanja prava na radnom mjestu, kao i drugih prava koja svoju bazu imaju u radnom odnosu.

U Bosni i Hercegovini ne postoje evidentirani slučajevi diskriminacije LGBT osoba na radnom mjestu, što ne znači da oni i ne postoje. Komparativna iskustva u Srbiji i Hrvatskoj, s kojima Bosna i Hercegovina dijeli istu pravnu tradiciju i slične antidiskriminacijske propise, mogu biti dobar pokazatelj na koji način se ti propisi trebaju, odnosno ne trebaju, primjenjivati, te sve probleme koji prate primjenu relativno novih propisa u regiji.

Takođe, u BiH nisu provedena fokusirana istraživanja koja bi se bavila ispitivanjem stavova poslodavaca_teljki i zaposlenika_ica, kada se radi o zaposlenicima_ama drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, niti su provedena ispitivanja LGBT osoba o njihovom položaju na radnom mjestu. U izvještaju su prezentirana neka istraživanja koja su provedena u Hrvatskoj, te se zbog slične tradicije i političke kulture odnosa prema manjinama ti podaci mogu koristiti kao vid pokazatelja odnosa prema LGBT osobama i u Bosni i Hercegovini.

Sarajevski otvoreni centar je, u okviru rada na ovom izvještaju, poslao dopise organima nadležnim za primjenu antidiskriminacijskih propisa, udruženjima poslodavaca_teljki i sindikatima. Na osnovu dobijenih informacija se može zaključiti da nijedna od institucija koja je dostavila odgovor na postavljena pitanja nije upoznata sa slučajevima postojanja diskriminacije na radnom mjestu na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ili takvim podacima ne raspolaže, što je uvjetovalo i nepoznavanje da li su diskriminacija ili mobing učinjeni od strane poslodavca_teljke ili drugog zaposlenika_ice.

Cilj Izvještaja o položaju LGBT osoba na radnom mjestu u Bosni i Hercegovini jeste da pokaže pravni okvir zaštite od diskriminacije i mobinga na radnom mjestu osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta na međunarodnom, evropskom i nacionalnom nivou, a sam izvještaj sadrži preporuke na koji način bi se adekvatno odgovorilo na pitanje diskriminacije LGBT osoba na radnom mjestu.

Izvještaj o govoru mržnje možete downloadirati ovdje.