Oznaka: Narandžasti Izvještaj

Narandžasti izvještaj 7: Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2021. godini

Pred vama je još jedan Narandžasti izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini za period od početka do kraja 2021. godine. Izvještaj nastoji da doprinese oblasti ljudskih prava žena u BiH kroz tačne, precizne i pravovremene informacije kroz četiri poglavlja, odnosno oblasti. Te oblasti su osnovni fokusi djelovanja samog Sarajevskog otvorenog centra … Continued

Obrazovanje i učešće žena na tržištu rada – Narandžasti izvještaj 2016 – 2019

Kroz naš Narandžasti izvještaj – godišnji izvještaj o stanju prava žena u Bosni i Hercegovini, bavile smo se i obrazovanjem žena i njihovim učešćem na tržištu rada. Tekst pročitajte u nastavku, a cijeli izvještaj dostupan je ovdje. Autorica: Delila Hasanbegović Oblast rada, zapošljavanja i pristupa resursima, tj. jednake mogućnosti na tržištu rada i sveukupnom ekonomskom … Continued

Narandžasti izvještaj 5 – Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u BiH u periodu 2016–2019. godine

Nakon trogodišnje pauze, ponovo objavljujemo Narandžasti izvještaj, izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj pokriva pitanja nasilja nad ženama, ratnog seksualnog nasilja, seksualnih i reproduktivnih prava, usklađivanja privatnog i poslovnog života i političke participacije žena te položaja žena i rodne ravnopravnosti u oblasti obrazovanja, tržišta rada i sporta. Narandžasti izvještaj … Continued