Oznaka: prava

Trans* u tranziciji u BiH

Piše: Edina Sprečaković U proteklih godinu dana svjedoci_kinje smo brojnih dešavanja u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju (ne)rad na zaštiti ljudskih prava svih njenih građana i građanki u kontekstu spremnosti državnih institucija da donesu itekako potrebne izmjene postojećih zakonskih okvira ili da primjenjuje već postojeće na odgovarajući način, dok je implementaciju međunarodnih sporazuma … Continued

Nakon policije, sudije_tkinje i tužioci_teljke su sljedeća karika u zaštiti prava LGBT osoba

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Heinrich Boell, Ured u BiH, u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, u septembru ove godine uz podršku Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (FBiH CEST), organizuju trening sa tužiocima_teljkama i sudijama_tkinjama čiji je cilj predstavljanje zakonskih rješenja koja nisu do sada često primjenjivala … Continued

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije

Dragana Rašević, Vuk Vučetić, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije. Sarajevo: Fondacija CURE, Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH, Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije