Oznaka: IV ciklus predavanja i feminističkih razgovora

Nova feministička borba vodi se na internetu

Nakon ljetne pauze, četvrti ciklus feminističkih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam? rigodno je nastavljen u sklopu 11. izdanja PitchWisea, festivala ženske umjetnosti i aktivizma

Žene u jeziku ne treba podrazumijevati

Drugo predavanje 4. ciklusa predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam? održano je u ponedjeljak, 4. aprila 2016, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, na temu Jezik – instrument nevidljivosti i diskriminacije žena.

Neko je rekao feminizam: Jezik – instrument nevidljivosti i diskriminacije žena

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2016. godini organizuju 6 predavanja, čije će teme biti vezane za arhiv AFŽ-a BiH, ideologiju i jezik, izazove feminizma danas, za feminističku kritiku političke ekonomije, odnos religije i feminizma, reproduktivna prava žena.

Žena kao udarnica, radnica, majka i drugarica – i to sve odjednom

Četvrti ciklus predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Ebert u BiH, započeo je 15. marta 2016. predavanjem Andreje Dugandžić i Adele Jušić na temu Izvještaj AFŽ-a BiH o ispunjenju prvog Petogodišnjeg plana u Historijskom muzeju BiH.