LGBTI osobe, povratnici_e i Romi_kinje bolje upoznati sa zločinom iz mržnje

U okviru projekta „Zaštita marginaliziranih zajednica: poboljšanje primjene regulacije o zločinu iz mržnje u Bosni i Hercegovini“ kojeg implementira Sarajevski otvoreni centar, a finansijski podržava Stalna misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, u periodu od februara do jula 2018. godine održane su ukupno četiri jednodnevne obuke pod nazivom „Krivična djela počinjena iz mržnje, kako prijaviti nasilje policiji i tužilaštvu“.

Krivična djela počinjena iz mržnje u BiH su usmjerena protiv povratničke populacije koja u tim sredinama predstavlja etničku i vjersku manjinu, imovine i vjerskih objekata koji se dovode u vezu sa manjinskom grupom, te Roma_kinja i LGBTI osoba. Veoma je značajno da se pripadnici_e grupa koje dijele neke od zaštičenih karakteristika (rasa, vjerosipovijest, nacionalna ili etnička pripadnost, seksualna orijentacija, rodni identitet) a koje upravo zbog toga i jesu najčešće žrtve ovih krivičnih djela, bolje upoznaju sa načinima na koje se mogu zaštiti od nasilja koje je u porastu.

Obuke za jačanje kapaciteta pripadnika_ca marginaliziranih skupina održane su u idućim gradovima: Prijedor za LGBTI osobe, Bijeljina i Brčko za Rome_kinje, Stolac i Zvornik za povrtanike_ce, na kojima je ukupno prisustvovalo preko 69 učesnika_ca.

Jednodnevne obuke su imale za cilj da doprinesu razumijevanju zašto je važno da su povratnici_e, LGBTI osobe i Romi_kinje upoznati_e sa tematikom i problematikom ovih krivičnih djela, ali sa načinima na koje se mogu zaštiti od nasilja. Također, da se kroz one teme o kojima do sada nisu imali_e prilike da slušaju, predstave znanja i iskustva vezana za krivična djela počinjena iz mržnje, a koja im mogu pomoći u budućoj prevenciji i borbi protiv ove vrste krivičnih djela u BiH.

Govorilo se o značaju Krivičnih zakona RS, FBiH i BD BiH, te o tome šta su krivična djela počinjena iz mržnje; kako su ova krivična djela regulisana kroz krivične zakone; kako prepoznati incidente i krivična djela počinjena iz mržnje i kako koristiti Krivične zakone; o tome kako i na koji način prepoznati incidente i krivična djela počinjena iz mržnje; koja je njihova razlika; kako, kome i na koji način prijaviti ove incidente i krivična djela; koja su naša prava u pravosudnim ustanovama: ponašanje policijskih službenika_ca/tužitelja_ki prema nama i naše prema njima.

Budući da je došlo do unapređenja zakonskog okvira u BiH, od velikog je značaja informirati javnost i educirati posebno ranjive društvene grupe koje ova krivična djela i pogađaju da bi se doprinijelo njihovoj primjeni.

Obuke su dio niza treninga i edukacija koje će se ove i naredne godine organizovati u cilju jačanja kapaciteta i znanja kako uposlenika_ca institucija za provođenje zakona, tako i osjetljivih kategorija o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.