Kako pružiti podršku trans osobama u procesu tranzicije – Info sesija za hirurge i hirurginje

Kao dio niza treninga za medicinske stručnjake i stručnjakinje, 29. februara 2020. godine organizujemo info sesiju za bh. hirurge i hirurginje: „Medicinski aspekti prilagodbe spola: O adekvatnom, trans specifičnom i inkluzivnom pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije“.

Edukaciju će voditi dr. Marta Bižić, specijalistkinja urologije i rekonstruktivne hirurgije (Univerzitetska dečja klinika u Beogradu, Srbija) i Jovan Džoli Ulićević, aktivista za ljudska prava transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba, trans muškarac (Trans mreža Balkan, Asocijacija Spektra, Crna Gora). Jovan je ujedno jedan od autora publikacije Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije koji je objavljen u septembru 2018. godine u izdanju Sarajevskog otvorenog centra.

Do sada su održane edukacije za psihologe_inje i psihijatre_ice domaćeg zdravstvenog sistema, studente_ice medicine i psihologije, specijaliste_kinje endokrinologije, urologije i ginekologije.

Ovom edukacijom želimo otvoriti diskusiju i naći podršku za dalje napore ka omogućavanju adekvatnih usluga medicinske prilagodbe spola u BiH. Nadamo se da ćemo ovim učiniti korak ka podizanju svijesti o trans identitetima, problemima, potrebama i pravima trans osoba u zdravstvenom sistemu BiH, sa aspekata različitih grana medicine uključenih u proces tranzicije, kao i o načinima za uklanjanje stigme, ka poboljšanju kvalitete života i unapređenju pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Priručnik koji je nastao i predmetna info sesija koju realiziramo na osnovu priručnika dio su projekta Positive Action Programme for MSM & Transgender People“ kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd, a kojim Sarajevski otvoreni centar, kroz različite aktivnosti, želi učiniti korak ka edukaciji medicinskih stručnjaka_inja i zdravstvenih radnika_ca u Bosni i Hercegovini o potrebama i pravima transrodnih, transpolnih i rodno varijantnih osoba u pristupu adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti.