I LGBTI osobe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dobile kontakt osobu u tužilaštvu za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI osobama

U kratkom periodu od nekoliko mjeseci, postignuti su veliki uspjesi u radu sa pravosuđem. Nakon Unsko-sanskog kantona, imenovana je i kontakt osoba u Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona – tužitelj koji će raditi sa LGBTI osobama žrtvama krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Sa tužiteljem Sanelom Pajevićem razgovarali smo o važnosti edukacije o LGBTI temama i njegovom imenovanju kao kontakt osobe.

Da li je Kantonalno tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ranije radilo na slučajevima krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta?

Koliko sam upoznat, ovo tužilaštvo do sada nije imalo predmeta krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Zašto smatrate da je bitno da se ispred Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona imenuje kontakt osoba koja će biti zadužena za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama?

Imajući u vidu činjenicu, odnosno moj odgovor iz prethodnog pitanja, mogu se izvesti dva zaključka. Prvi je da na području Hercegovačko-neretvanskog kantona uopšte nije bilo slučajeva bilo kojeg oblika nasilja, fizičkog ili verbalnog, prema LGBTI osobama, a drugi zaključak je da je bilo navedenih slučajeva, ali da iz određenih razloga takvi slučajevi nisu dovedeni do procesuiranja. Ovim ne želim da kažem da policijski organi nisu uložili dovoljno napora da zaštite navedenu populaciju i da provedu kvalitetnu istragu, jer možda nije ni došlo do prijave od strane oštećenih osoba. Međutim, samo saznanje da u Kantonalnom tužilaštvu HNK postoji kontakt osoba koja će zaprimiti prijave o krivičnom djelu počinjenom iz mržnje prema LGBTI osobama, zasigurno ohrabruje te osobe da bez bojazni dođu i prijave krivično djelo, gdje znaju da će biti tretirani sa dostojanstvom i jednaki pred zakonom. Također, i policijski službenici će sa većom pažnjom pristupati navedenim prijavama, a mislim da bi bilo korisno da se i u kantonalnom MUP-u također odredi kontakt osoba zadužena za prijem predmetnih prijava.

Da li smatrate da su pravni stručnjaci_kinje u BiH dovoljno edukovani o LGBTI temama?

Smatram da je u današnje doba digitalizacije svima, pa tako i pravnim stručnjacima, dostupan materijal o LGBTI temama, i mislim da je obaveza pravnih stručnjaka, kao osoba koje treba da promovišu zaštitu osnovnih ljudskih prava, prava manjina i ugroženih kategorija stanovništva, da se pravilno educiraju na tu temu i da široj zajednici prenose svoja znanja i stavove kako bi se poboljšao status i položaj LGBTIQ osoba, a sam tim i smanjila mogućnost počinjenja krivičnih djela na njihovu štetu.

Da li je ste prošli obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje prema LGBTI osobama, i ukoliko jeste, da li su one bila korisne za Vas i Vaše kolege_ice?

Od kada sam imenovan na poziciju tužioca, Centar za edukaciju sudija i tužilaca, zajedno sa OSCE-om, Sarajevskim otvorenim centrom i drugim nevladinim organizacijama redovno organizuju edukacije na temu zločina iz mržnje sa naglaskom na zaštitu LGBTI osoba, na koji način je svim nosiocima pravosudnih funkcija omogućeno šire educiranje na tom planu. Moje kolege i ja smo prošli niz takvih edukacija, a posebno bih pohvalio dio edukacije sa nazivom „živa biblioteka“, gdje u direktnom dijalogu sa LGBTI osobama možemo čuti sve njihove probleme, te su spremni da otvoreno odgovaraju na sva pitanja. Takav pristup je definitivno koristan da se pravosudna zajednica blisko upozna sa svim vrstama poteškoća koje imaju LGBTI osobe, te njihovim potrebama.

Foto: Dnevni avaz