Federalna televizija, 04.03.2013. – Pošteno govoreći: Savršenstvo i pogubnost zabrana