Oznaka: LGBTI porodice

Članovi_ce porodica i LGBTIQ osobe prošle kamp povezivanja, osnaživanja i izgradnje kapaciteta

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, na Igmanu je u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 30. i 31. jula održan je  kamp povezivanja, osnaživanja i izgradnje kapaciteta senior to senior grupe. Na događaju je prisustvovalo ukupno 14 članova_ca porodica (roditelji_ke … Continued