Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava

citanka 1 naslovna1. Saša Gavrić, Lejla Huremović, Marija Savić (priredili, 2011)
Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Boell.

PDF verzija: Citanka lezbejskih i gej ljudskih prava