Textbook of Lesbian and Gay Human Rights

citanka 1 naslovna1. Saša Gavrić, Lejla Huremović, Marija Savić (editors, 2011)
Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Boell.

PDF version: Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava