Oznaka: čitanka

Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava

1. Saša Gavrić, Lejla Huremović, Marija Savić (priredili, 2011) Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Boell. PDF verzija: Citanka lezbejskih i gej ljudskih prava