Vijesti

21/08/2019
PUBLIKACIJA: Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne...

19/08/2019
Mjere za rješavanje predrasudnih stavova u policiji kao način borbe protiv zločina iz mržnje

Piše: Marija Lučić – Ćatić Kada govorimo o efikasnoj borbi protiv zločina iz mržnje odnosno protupravnih ponašanja počinjenih iz predrasude kao motiva mnogo je toga...

01/08/2019
Mjere za poticanje prijave kaznenih djela počinjenih iz mržnje/predrasude kao motiva

Piše Marija Lučić – Ćatić Veliki broj istraživanja ukazuje na činjenicu da žrtve zločina iz mržnje iznimno rijetko prijavljuju navedena djela u komparaciji sa...

23/07/2019
TVSA kažnjena sa 2.500 KM zbog priloga o kodeksu ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu

Regulatorna agencija za komunikacije izdala je rješenje kojim kažnjava Televiziju Sarajevo sa 2.500 KM zbog kršenja Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim...

16/07/2019
Radio emisija: Krivična djela počinjena iz mržnje nad Romima i Romkinjama

Na temu krivičnih djela počinjenih iz mrženje prema Romima_kinjama, Amela Tandara i Halisa Skopljak iz Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Dragan Joković – izvršni...

16/07/2019
”Kojeg je roda sigurnost 2.0?” – poziv za naučno – istraživačke radove

Sarajevski otvoreni centar i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom upućuju istraživačicama i istraživačima, te aktivistima i aktivisticama poziv za podnošenje...