Vijesti

10/12/2018
Saopštenje – Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti

Sarajevski otvoreni centar, nezavisna feministička organizacija civilnog društva koja se zalaže za ljudska prava žena i ljudska prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih,...

05/12/2018
Uloga nastavnica_ka u slučaju nasilja nad učenicima_ama na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta unutar obrazovnih ustanova

Kada se govori o nasilju, općeprihvaćeni je stav da učenice_i nasilje trebaju prijaviti osoblju, koje slijedeći korake iz protokola o postupanju u slučajevima nasilja u...

05/12/2018
Od fenomenalnih žena do univerzalne mjere „'ta će ona“

Povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Opća biblioteka “Muhamed Kantardžić” iz Breze, Udruženje žena Jadar iz Konjević Polja i Sarajevski otvoreni centar...

04/12/2018
Potrebne dodatne edukacije psihologa_inja i psihijatara_ica o pravima i potrebama trans osoba u Bosni i Hercegovini

U okviru programa za obilježavanje 16 dana aktivizma Sarajevski otvoreni centar (SOC) je jučer, 03.12.2018. u Sarajevu organizirao trening za psihologe_inje i psihijatre_ice pod...

22/11/2018
Edukativna radionica „Traženje azila na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“

Sarajevski otvoreni centar sa omladinskom fondacijom Schüler Helfen Leben iz Berlina organizuje navedenu edukativnu radionicu s ciljem informisanja i davanja bližeg uvida LGBTI...

22/11/2018
Konferencija “Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – razmjena iskustava”

Povodom Dana ljudskih prava, Sarajevski otvoreni centar ima čast pozvati Vas da prisustvujete konferenciji koja će se održati 10.12.2018. godine u Sarajevu. Konferencija...