Vijesti

09/03/2021
Konferencija o pravima interspolne djece: Važnost inkluzivne zdravstvene i pravne zaštite

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je 05.03.2021. u Sarajevu organizirao konferenciju pod nazivom „Između spolova i stvarnosti: Prava interspolne djece u zdravstvenom sistemu...

26/02/2021
INFOGRAFIKA: Definicija, vrste i prijava zakonom zaštićenih javnih okupljanja

Kako je definisano javno okupljanje u zakonima BiH? Koje su to vrste javnih okupljanja regulisane zakonima, a koje nisu, te kako teče proces prijave mirnnog okupljanja? Odgovore...

26/02/2021
Sloboda okupljanja: Pravna zaštita organizatora i obaveza države da osigura mirno okupljanje

Piše: Aida K. Sloboda okupljanja, kao jedno od osnovnih prava svakog pojedinca i pojednike, oduvijek je imala veliku ulogu u ostvarivanju građanskih, kulturnih, ekonomskih,...

18/02/2021
Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za civilni sektor

Predstavljamo vam priručnik čiji cilj je da aktivistima_kinjama i potencijalnim organizatorima_cama mirnih okupljanja približi politički, pravni i institucionalni kontekst u...

12/02/2021
FACE TV: Stanje ljudskih prava u BiH

U saradnji sa Face TV Sarajevo, razgovarali_e smo o Izvještaju u sjeni za 3. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH, ali i mnogim drugim temama...

11/02/2021
Instrument za praćenje preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda: Prijedlog organizacija civilnog društva

Univerzalni periodični pregled (UPR) kreirala je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine. To je jedinstveni mehanizam za međusobni pregled kojim države članice...