Vijesti

01/02/2020
14 SOCovih inicijativa inkorporirano u Gender akcioni plan Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je u decembru 2019. godine održala 49. sjednicu na kojoj je usvojila Gender akcioni plan Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine. Izradu ovog...

31/01/2020
SOC insistira na učešću u novoimenovanoj radnoj skupini za analizu propisa u vezi sa pravima istospolnih parova u životnim zajednicama

Na 208. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj u Sarajevu Vlada je imenovala članove interresorne radne skupine koja će izvršiti analizu propisa u okviru kojih istospolni...

31/01/2020
Trening za bh. endokrinologe_inje: o medicinskim aspektima prilagodbe spola

Predavačice na treningu su bile dr.med. Katja Dumić Kubat, spec. pedijatrije na Klinici za pedijatriju Zavoda za dječju endokrinologiju i dijabetes (KBC Zagreb), i Asmira Topal...

29/01/2020
Tražimo istraživača_icu/autora_icu za istraživanje o socio-ekonomskom položaju LGBT osoba

Unatoč usvajanju Zakona o zabrani diskriminacije (2009. godine) i usvajanju izmjena Zakona (2016. godine), LGBTI osobe su još uvijek diskriminisane u oblasti rada i...

22/01/2020
Ljudske priče i njihovi životi su moje vječne inspiracije

Izložbom Aleksandra Crnogorca ''Trans Balkan'' otvorit ćemo ovogodišnji, osmi po redu, festival queer filma Merlinka u Sarajevu. ''TransBalkan'' je foto dokumentarni projekat...

15/01/2020
Tražimo konsultanta_icu za evaluaciju programa

Svrha evaluacije programa je procjena ishoda gore pomenutog strateškog plana koja će se koristiti kao osnov za novi strateški plan 2021-2023 koji će biti izrađen u 2020....