Interspolnost

Održana edukacija o interspolnosti za gender institucionalne mehanizme u BiH

Sredinom jula tekuće godine organizovale/i smo edukaciju o pravima intespolnih osoba za gender institucionalne mehanizme u Bosni i Hercegovini. Tokom jednodnevne edukacije...

Konferencija “Vrijeme je za ravnopravnost”: Interspolne osobe – pravno prevazilaženje spolne binarnosti

Panel koji je zatvorio konferenciju “Vrijeme je za ravnopravnost” nosio je naziv Interspolne osobe – pravno prevazilaženje spolne binarnosti, a panelisti/ce su bili/e Darko...

O transrodnosti i interspolnosti kroz prizmu zakona i procedura u BiH

O TRANSRODNOSTI I INTERSPOLNOSTI KROZ PRIZMU ZAKONA I PROCEDURA U BIH 24.02.2017. Tuzla, Američki kutak 13:00...

Predstavljanje publikacije “Ljudska prava i interspolne osobe” u Sarajevu 9. novembra

Fondacija Friedrich Ebert, ured u BiH i Sarajevski otvoreni centar u srijedu, 9. novebmra organizuju predstavljanje publikacije "Ljudska prava i interspolne osobe". Nakon...

Ljudska prava i interspolne osobe

Ljudska prava i interspolne osobe. Tematska publikacija koju objavljuje Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope Prevod publikacije Human rights and intersex people. Council of...

Dan vidljivosti interspolnih osoba

Dan podizanja svijesti o interseksualnim ili pravilnije rečeno - interspolnim osobama obilježava se danas, 26. oktobra, kada se govori o preprekama i poteškoćama s kojima se...