Završna konferencija projekta koji je finansirala EU “Unaprjeđenje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH u skladu s EU standardima”

4Sarajevski otvoreni centar (SOC) i Fondacija Mediacentar organizovali su danas u Delegaciji Europske unije u BiH u Sarajevu konferenciju pod nazivom Vrijeme je za zajednice života parova istog spola u BiH’, kojom se zvanično završio projekat koji je finansirala EU „Unaprjeđenje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba(LGBT) u BiH u skladu s EU standardima”.

Tom prilikom predstavili su projektne rezultate uključujući i model zakona kojim bi se u BiH pravno regulisale zajednice istospolnih parova.

Projekat se fokusirao se na unaprjeđenje ljudskih prava LGBT osoba u BiH, kroz pružanje usluga besplatnog pravnog savjetovanja, podizanje svijesti o neophodnosti strateške pravne zaštite i ukazivanjena postojeće zakonodavne nedostatke, kao što je diskriminacija istospolnih parova.

Europska unija je finansirala ovaj projekat kroz svoj Instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) u iznosu od 184.840eura, Projekat su od januara 2014. zajednički provodili SOC i Mediacentar,a finansijsku podršku su pružili i Lezbejska fondacija za pravdu Astraea i Fond otvoreno društvo BiH.

Massimo Mina, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH izjavio je: „Zaštita LGBT osoba od diskriminacije zahtijeva dosljednu primjenu principa zaštite ljudskog dostojanstva, nediskriminacije i privatnosti svih pojedinaca/ki. Europska unija je i dalje posvećena štićenju i promociji vrijednosti jednakosti, tolerancije i poštivanja za sve, ne samo na prostoru Europske unije već i šire.“

2Goran Selanec, zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, izjavio je da BiH ima obavezu da zakonski prizna prava istospolnih zajednica, s obzirom da je članica Vijeća Europe, i da je Europska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama sastavni dio njenog Ustava, koja ima prednost nad domaćim zakonima. Gospodin Selanec je naglasio da je Europski sud za ljudska prava u više slučajeva odlučivao o ovom pitanju, a u slučaju Oliari i drugi protiv Italije je presudio da Italija krši odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima jer ne pruža bilo koji oblik pravnog priznanja istospolnim parovima. Ova presuda postala je presedan za sve potencijalne slučajeve protiv zemalja koje to još uvijek nisu regulisale, uključujući i BiH, zaključio je gospodin Selanec.

Članovi/ce Sarajevskog otvorenog centra predstavili su model zakona koji je izrađen u okviru ovog projekta i koji je potrebno usvojiti na entitetskom nivou u BiH u cilju zakonskog regulisanja istospolnih parova i omogućavanja da uživaju ista socijalna i ekonomska prava kao i heteroseksualni parovi.

Predstavnici SOC-a i Mediacentra ukazali su da iako je BiH napravila određeni napredak na polju jednakosti LGBTI osoba, potrebno je uraditi još puno toga, posebno na regulisanjuzajednica života parova istog spola. Naglasili su da uzimajući u obzir nezavidan položaj u kojem se LGBTI osobe nalaze u bh. društvu, takav vid diskriminacije dodatno produbljuje njihove socijalne, ekonomske i emotivne nedaće i ima veoma negativan učinak na njihov svakodnevni život jer istospolni parovi nemaju jednak pristup zdravstvenoj i socijalnoj njezi, stanovanju, itd. Izrazili su nadu da će Bosna i Hercegovina slijediti primjer država Europe i svijeta koje su zakonski priznale istospolne zajednice i njihova osnovna ljudska prava.