Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti

Knjiga_01. Saša Gavrić, Damir Banović, Christine Krause (priredili, 2009)
Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Konrad Adenauer.

PDF verzija: Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti