Oznaka: aspekti

Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti

1. Saša Gavrić, Damir Banović, Christine Krause (priredili, 2009) Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Konrad Adenauer. PDF verzija: Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti