Introduction to the Political System of Bosnia and Herzegovina: Chosen Aspects

Knjiga_01. Saša Gavrić, Damir Banović, Christine Krause (editors, 2009)
Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Konrad Adenauer.

PDF version: Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti