Upućen prijedlog za uvrštavanje teme prava LGBT osoba na dnevni red sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava PS BiH

SOC logo 1 - 001Krajem prošle sedmice smo uputili prijedlog za uvrštavanje pitanja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini na dnevni red sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Prijedlog Sarajevskog otvorenog centra je da se sjednica održi u maju, kada je jedan od najznačajnijih datuma za LGBT osobe, 17. maj – Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije.

Ovakva sjednica bila bi presedan u dosadašnjem radu zakonodavnih institucija na pitanjima od značaja za ljudska prava LGBT osoba, te bi bila ujedno i pokazatelj odlučnosti novog saziva Komisije da proaktivno djeluje u cilju unapređenja stanja ljudskih prava LGBT osoba i korak naprijed ka demokratskom i tolerantnom bh. društvu lišenom diskriminacije i predrasuda.

U nastavku, kao i na ovom linku, možete pročitati upućeni dopis.

Parlamentarna skupština BiH
Zajednička komisija za ljudska prava PS BiH
Adresa: Trg BiH 1
Fax: +387 33 22 68 41

Na ruke: Borislava Bojića, Halida Genjca, Maria Karamatića, Damira Arnautovića, Denisa Bećirovića, Mensura Beganovića, Seada Kadića, Nermine Kapetanović, Lazara Prodanovića, Nebojše Radmanovića, Martina Raguža, Dragutina Rodića, Emine Jahić

Predmet: Prijedlog za uvrštavanje teme ljudskih prava LGBT osoba na dnevni red sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava PS BiH

Poštovani,

obraćamo Vam se u ime Sarajevskog otvorenog centra (SOC), nezavisne, nestranačke, neprofitne organizacije koja teži osnažiti LGBT (lezbejke, gej, biseksualne i trans*) osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje pokreta. SOC također javno promoviše ljudska prava LGBT osoba i žena, te zagovara unapređivanje zakonodavstva i bolje politike u Bosni i Hercegovini na državnom, evropskom i međunarodnom nivou.

Ovim putem Vam se obraćamo sa prijedlogom uvrštavanja pitanja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini na dnevni red sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine za koju mi predlažemo da se održi u maju. Navedeni period je od posebnog značaja zbog Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije koji se obilježava 17. maja. Cilj obilježavanja 17. maja je podizanje svijesti o kršenju ljudskih prava LGBT osoba, skretanje pažnje na diskriminaciju i nasilje kojima su izloženi te stvaranje prostora za dijalog sa medijima, donosiocima odluka, osobama u vlasti i širom javnosti. Obilježavanja ovog događaja je postalo praksa u preko 120 država širom svijeta.

Obzirom da Zajednička komisija za ljudska prava PS BiH u svom djelokrugu razmatra pitanje ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantiranih Ustavom i zakonodavstvom BiH, mišljenja smo da je potrebno osvrnuti se na problem kršenja prava LGBT osoba u sklopu rada Komisije. Uključivanje ove teme na sjednici predstavljalo bi jasnu poruku podrške i predanosti u borbi za ljudska prava svih građana_ki i težnji ka izgradnji bh. društva slobodnog od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Sarajevski otvoreni centar je kroz višegodišnji rad sa LGBT osobama utvrdio i dokumentovao brojne slučajeve diskriminacije, nasilja i generalnog kršenja ljudskih prava zagarantovanih domaćim i međunarodnim pravnim aktima. Sve spomenute slučajeve i nepovoljan položaj LGBT osoba Sarajevski otvoreni centar je zabilježio u mnogim publikacijama i izvještajima, među kojima je najznačajniji Rozi izvještaj: godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH koji je objavljen četvrtu godinu zaredom. Veliki broj LGBT osoba izrazio je zabrinjavajući stepen nepovjerenja u rad državnih organa s LGBT osobama. Analizom potreba zajednice objavljenom u publikaciji Brojevi koji život znače Sarajevskog otvorenog centra prikupljeni su podaci koji ukazuju na česte pojave nasilja, govora mržnje i diskriminacije s kojima se LGBT osobe susreću na radnom mjestu, u školstvu, zdravstvu i u javnom prostoru.

Sve navedene činjenice govore da je BiH i dalje država koja većim dijelom ignoriše potrebe i ljudska prava LGBT osoba te da je potrebno mnogo više posvećenosti i saradnje državnih institucija i civilnog društva da bi se ovo pitanje riješilo u skladu sa međunarodnim i regionalnim standardima i obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela.

Ovakva sjednica bila bi presedan u dosadašnjem radu zakonodavnih institucija na pitanjima od značaja za ljudska prava LGBT osoba, te bi bila ujedno i pokazatelj odlučnosti novog saziva Komisije da proaktivno djeluje u cilju unapređenja stanja ljudskih prava LGBT osoba i korak naprijed ka demokratskom i tolerantnom bh. društvu lišenom diskriminacije i predrasuda.

Za više informacija stojimo Vam na raspolaganju i nadamo se Vašem skorom odgovoru.