Uposlenici i uposlenice centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje u BiH podijelili/e iskustva u radu s LGBTI osobama

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra je 28. marta u Sarajevu održan okrugli sto na temu iskustava u radu s LGBTI osobama u sistemima zaštite mentalnog zdravlja i socijalne zaštite. Na okruglom stolu su učestovovali uposlenici i uposlenice centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje u BiH.

Tokom okruglog stola fokus je stavljen na razmjenu iskustava učesnica_ka, a razgovaralo se s psihoterapeutkinjama partnerske organizacije Fondacija Krila nade, rukovoditeljem programa i zagovaranja te vršnjačkim savjetnikom za LGBTI osobe Sarajevskog otvorenog centra. Dio treninga je bila i živa biblioteka, gdje su se učesnici_e se upoznali_e s LGBTIQ osobama iz BiH, njihovim problemima i izazovima.

Partner Sarajevskom otvorenom centru na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Učesnici_e su podijelili iskustva rada s LGBTI osobama, kao i naglasili potrebu za kontinuiranim edukacijama o pravima i senzibiliziranom pristupu radu s LGBTI zajednicom.

Projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Okrugli sto je zaokružio seriju edukacija koje su Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade održali tokom 2021. godine za stručnjake_kinje centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad u Mostaru (Hercegovačko-neretvanski kanton), Zenici (Zeničko-dobojski kanton), Banjaluci (entitet Republika Srpska) i Tuzli (Tuzlanski kanton). Treninzi koji slijede tokom 2022. godine će biti usmjereni na LGBTI osobe širom BiH i jačanje njihove svijesti i alata za brigu o mentalnom zdravlju.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte Delilu Hasanbegović Vukas, programsku koordinatoricu u Sarajevskom otvorenom centru.

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]