Tražimo terenske istraživače/ice za Istraživanje potreba i problema u LGBTIQ zajednici u BiH

Opis poslova

Cilj: Sprovesti upitnik i prikupiti podatke u svrhu provođenja Istraživanja potreba i problema u LGBTIQ zajednici u Bosni i Hercegovini

Naziv: Deset (10) terenskih istraživača_ica za istraživanje potreba i problema u LGBTIQ zajednici u BiH

Period angažmana: Od 23. januara/siječnja do 23. marta/ožujka 2023. godine

Pozadina

Kako bismo stekli/e što obuhvatniji i iscrpniji uvid u stavove i percepciju LGBTIQ osoba kada su u pitanju njihova svakodnevnica, izazovi i problemi sa kojima se susreću, kao i konkretne potrebe, Sarajevski otvoreni centar će sprovesti istraživanje koji će biti svojevrsni kontinuitet istraživačkih napora iz 2013. i 2017. godine, čiji su rezultati predstavljeni u izvještajima Brojevi koji ravnopravnost znače: Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini i Brojevi koji ravnopravnost znače 2: Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Prikupljanje podataka će se vršiti na adekvatnom uzorku osoba iz LGBTIQ zajednice na području cijele BiH, uz pomoć terenskih istraživača/ica, kao i adekvatnih upitnika kroz različite kanale.

Analiza rezultata, glavni nalazi i preporuke će biti objavljeni u formi publikacije na BHS i engleskom jeziku, te dodatno diseminirani i predstavljeni svim relevantnim institucionalnim i drugim akterima/kama. Pored toga, ovi podaci će biti korišteni za daljnje usmjeravanje svih strateških aktera_ki u oblasti prava LGBTIQ osoba u BiH unutar civilnog društva, a primarno Sarajevskog otvorenog centra.

Zadaci

  • Terenski istraživači/ce za istraživanje potreba i problema u LGBTIQ zajednici u BiH će u predviđenom vremenskom okviru na tačno određenim geografskim lokacijama u BiH te na adekvatnom i predviđenom uzorku te putem pripremljenog upitnika od strane SOC-a prikupiti podatke kako bi se mapirale potrebe i problemi u LGBTIQ zajednici u BiH
  • Terenski istraživači/ce će biti u kontinuiranoj i transparentnoj komunikaciji za mentorom/icom Istraživanja.

Terenski istraživači_ice će biti dostupni/e u vremenskom roku predviđenom za izvršenje posla mentoru_ici, te koordinatoru SOC-a, kako bi svi zadaci bili ispunjeni i isti blagovremeno dostavljeni SOC-u. Prilikom odabira terenskih istraživača_ica za navedene poslove u obzir će biti uzeta i geografska raspodjela istraživača_ica kako bi se Istraživanjem pokrila čitava teritorija BiH.

Rokovi

  • Od 23. januara/siječnja do 23. marta/ožujka 2023. godine terenski istraživači_ce će provesti intervjue, te prikupljene podatke dostaviti mentoru_ici istraživanja.

Potrebne vještine

  • Terenski istraživač_ica mora posjedovati dobre komunikacijske vještine govora i predstavljanja.
  • Terenski istraživač_ica mora poštivati integritet i privatnost ispitanika_ca.
  • Terenski istraživač_ica mora biti sposoban/a procijeniti vrijeme potrebno za sprovođenje intervjua, te pokazati objektivnost i profesionalizam u obavljanju zadataka.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected], najkasnije do 15. januara/siječnja 2023. godine.

„Provođenje istraživanja omogućeno je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izneseni u istraživanju isključiva su odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražavaju stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država“.