Oznaka: stop zločinu iz mržnje

Započela saradnja sa institucijama za provođenje zakona na federalnom i državnom nivou

Sarajevski otvoreni centar je u saradnji sa Gender centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 6. i 7. oktobra 2016. godine, održao dvodnevni trening za predstavnike/ce Federalnog ministrastva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije, Policijske akademije FBiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Trenig za predstavnike/ce navedenih institucija je bio o pravima i boljem razumijevanju problema sa kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans* i interpolne (LGBTI) osobe u BiH.

Train the Trainer program: „Obuka će nam pomoći u adekvatnom prepoznavanju zločina iz mržnje“

Nakon što je u periodu od 8 – 9. septembra 2016. godine održana prva u nizu od ukupno tri dvodnevne Train the trainer obuke, u periodu od 29 – 30. septembra 2016. godine, održana je i druga dvodnevna obuka. Train the Trainer program ove godine prolazi jedna grupa policijskih službenika/ca svih kantonalnih MUP-ova. Na prvoj obuci policijski službenici/ce su učili/e kako prenijeti svoja specijalistička znanja i vještine na druge kolege/ice, da savladaju trenerske i razviju prezentacijske vještine.