Oznaka: stop diskriminaciji

Započela saradnja sa institucijama za provođenje zakona na federalnom i državnom nivou

Sarajevski otvoreni centar je u saradnji sa Gender centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, 6. i 7. oktobra 2016. godine, održao dvodnevni trening za predstavnike/ce Federalnog ministrastva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije, Policijske akademije FBiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Trenig za predstavnike/ce navedenih institucija je bio o pravima i boljem razumijevanju problema sa kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans* i interpolne (LGBTI) osobe u BiH.