Oznaka: Spolna diskriminacija

RAK sankcioniše rodne stereotipe u reklamama

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je donijela rješenje na osnovu kojeg se utvrđuje da je Radio televizija Repubilke Srpske prekršila član 3. stav (3) Osnovni principi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija („Službeni glasnik BiH“, broj 3/16). Za navedeno kršenje Regulatorna agencija za komunikacije BiH je izrekla Radio televiziji Republike Srpske mjeru pismenog upozorenja.

Gender centar RS-a: Rodnim stereotipima nema mjesta u reklamama

Gender centar RS preporučuje ovim institucijama/preduzeću da kroz programske koncepte i kampanje razvijaju svijest o ravnopravnosti spolova i izbjegnu svrstavanje žena i muškaraca u tradicionalne društvene uloge, imajući u vidu da takav prikaz žena i muškaraca u medijima predstavlja prepreku rodnoj ravnopravnosti.

SOC podnio žalbe ARS BiH, GC RS-e i RAK BiH povodom kampanje „Proslavi odgovorno – ako misliš piti, vozač nemoj biti”

Dana 18. 1. 2018. godine u okviru kampanje „Proslavi odgovorno – ako misliš piti, vozač nemoj biti” javno je na Radio televiziji Republike Srpske emitovana reklama koja perpetuira štetne i patrijarhalne stereotipe i obrasce ponašanja pod krinkom humorističnog skretanja pažnje na opasnosti vožnje pod utjecajem alkohola. Reklama počinje riječima muškarca kojom on iskazuje kako mu … Continued