Oznaka: socijalna i ekonomska prava zena

Bosnia Daily: Poplave, pitanje porodiljskih naknada i opšti izbori u kontekstu ljudskih prava žena u BiH

Pored postojeće nejednakosti, diskriminacije, rodno zasnovanog i porodičnog nasilja i socijalne isključenosti žena koje pripadaju marginaliziranim grupama (Romkinje, žene iz ruralnih područja, LBT* žene, žene sa invaliditetom i druge), s tri su se ključna događaja žene u 2014. godini suočile: majske poplave, pitanje ostvarivanja prava na porodiljske naknadne i odsustvo, te s opštim izborima.

Prvi izvještaj u okviru nove edicije Human Rights Papers

Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers. Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja … Continued