Prvi izvještaj u okviru nove edicije Human Rights Papers

Naslovnica Papera 1Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers.

Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja ljudskih prava u međunarodnom kontekstu.

Prvi izvještaj u okviru edicije Human Rights Papers tematizuje ekonomska i socijalna prava žena u Bosni i Hercegovini u 2012-2013. godini, a autorica izvještaja je naša saradnica Edita Miftari.

Izvještaje, koje objavljujemo u okviru edicije Human Rights Papers, možete pronaći na našoj web-stranici: http://soc.ba/publikacije/human-rights-papers/