Oznaka: SIDA

Nastavak podrške Švedske za sljedeću fazu inkluzije LGBTI osoba i rodnoj ravnopravnosti u BiH

Ambasada Švedske je 22. februara 2018. potpisala ugovor sa Sarajevskim otvorenim centrom, o podršci za Strateški plan organizacije za period 2018-2020. Sarajevski otvoreni centar nastavlja držati vodeću ulogu u borbi za ljudska prava u BiH, sa posebnim fokusom na prava LGBTI osoba, žena i rodnu ravnopravnost. Dodatna podrška u iznosu od 4.8 MSEK (oko 950.000 KM) je realocirana SOC-ovom osnovnom programu za 2018-2020.