Nastavak podrške Švedske za sljedeću fazu inkluzije LGBTI osoba i rodnoj ravnopravnosti u BiH

Ambasada Švedske je 22. februara 2018. potpisala ugovor sa Sarajevskim otvorenim centrom, o podršci za Strateški plan organizacije za period 2018-2020. Sarajevski otvoreni centar nastavlja držati vodeću ulogu u borbi za ljudska prava u BiH, sa posebnim fokusom na prava LGBTI osoba, žena i rodnu ravnopravnost. Dodatna podrška u iznosu od 4.8 MSEK (oko 950.000 KM) je realocirana SOC-ovom osnovnom programu za 2018-2020.

Švedska je uspješna u svjetskim razmjerima u zagovaranju za rodnu ravnopravnost, što također uključuje probleme sa kojima se suočava LGBTI zajednica. Nakon značajnog doprinosa pravnoj i političkoj zaštiti od nasilja i diskriminacije LGBTI osoba i političkoj participaciji žena tokom protekle tri godine, Sarajevski otvoreni centar se nastavlja baviti pitanjima pune inkluzije LGBTI osoba i žena u BiH, kao de facto jednakih građana_ki BiH.

„Privilegirani smo prilikom da nastavimo partnerstvo sa Sidom. Trenutno smo u ključnom trenutku koji otvara mogućnosti ne samo za pravna i politička osiguranja jednakosti LGBTI osoba i žena, već i za željenu kulturnu i društvenu promjenu koja će unaprijediti kvalitet života ovih osoba. Ova podrška i partnerstvo će omogućiti tu promjenu.“ rekla je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra tokom potpisivanja ugovora.

Sa švedskom finansijskom podrškom, Sarajevski otvoreni centar će nastaviti svoj prelomni rad sa relevantnim institucijama na javnim politikama, pravnim izmjenama/unapređenjima i pružanju usluga za pitanja koje se tiču istospolnog partnerstva, prava na tjelesni integritet i samoodređenje transrodnih i interspolnih osoba, političku participaciju žena i unapređenje postojećeg stanja rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Novi fokus će biti stavljen na napore koji se poduzimaju radi promjene stavova i podrške javnosti (posebno roditelja i članova obitelji LGBTI osoba, podržavatelje_ke, te drugih saveznika_ca) i tako kreirati inkluzivnije okruženje za žene i LGBTI osobe, što je inspirativno za širu društvenu promjenu u BH društvu.

Za dalje informacije molimo kontaktirajte Ambasadu Švedske, Johan Norqvist ili Sarajevski otvoreni centar, Emina Bošnjak.