Oznaka: sektoralni izvjestaj

Uvrstiti mjere za jednake mogućnosti LGBT osoba u zdravstvenom sektoru u BiH

Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom, implementira projekat pod nazivom Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska unija. U okviru ovog projekta rađeno je istraživanje u sektoru zdravstva, a rezultati ovog istraživanja su rezultirali petom publikacijom o pravima LGBT osoba … Continued

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo

Jasmina Čaušević, Lejla Somun-Krupalija, Zlatiborka Popov-Momčinović Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH, Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo

BH Dani, 25.10.2013 – Bez javnih istupa, ovo je Balkan!

LGBT i policija Vide li pripadnici mupova nevidljive grupe Piše Kristina Ljevak   Fondacija Heinrich Böll u BiH u suradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE započela je projekat pod nazivom Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, za koji je sredstva obezbijedila Evropska unija, kako bi se zaštitila i zagovarala prava jedne … Continued

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi

18. Mia Čustović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013)Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boll – Ured za BiH, Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi