Uvrstiti mjere za jednake mogućnosti LGBT osoba u zdravstvenom sektoru u BiH

naslovnica zdravstvoFondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom, implementira projekat pod nazivom Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska unija.

U okviru ovog projekta rađeno je istraživanje u sektoru zdravstva, a rezultati ovog istraživanja su rezultirali petom publikacijom o pravima LGBT osoba u BiH pod nazivom Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo. Osim kroz intervjue koji su rađeni sa zdravstvenim radnicima_ama koji obavljaju različite poslove u okviru zdravstvenog sistema, do podataka se dolazilo i istraživanjem relevantnih pravnih dokumenata na nivou BiH i njenih entiteta i već urađenih istraživanja vezanih za oblast zdravstva. Nekoherentnost političkog sistema, nedosljednost zdravstvenih praksi, marginalizacija osoba različitih seksualnih orijentacija, spolnih i rodnih identiteta prelamaju se preko leđa LGBT osoba kada se razbole.

Kroz analizu dobijenih rezultata pokazalo se da situacija u sektoru zdravstva nije dosljedna u svom odnosu prema LGBT pacijenti_cama. Neusklađenost profesionalnog ponašanja zdravstvenih radnika_ca, njihovo razumijevanja etike poziva, ali i nepoznavanje važećih stajališta struke, uz rascjepkan administrativni sistem sektora i neprovođenje zakonske regulative doprinose nekonzistentnosti funkcionisanja sistema. Iako situacija nije ni crna ni bijela, problematično je da od ličnih vrijednosti ili znanja svakog zdravstvenog radnika_ce ponaosob zavisi profesionalni tretman LGBT osobe koja dođe po pomoć. Kvalitet zdravlja LGBT osoba zavisi od svakodnevne zdravstveno-pravne mreže u kojoj ljudi žive i koja se može unaprjeđivati, jer zdravstveni sistem BiH ima potencijala za to kako pokazuju pozitivne prakse koje postoje u ovom sektoru.

Uskraćivanje adekvatne zdravstvene zaštite, uslijed neznanja ili nemara, doprinosi diskriminaciji LGBT osoba, a kada je riječ o trans* i interseksualnim osobama situacija je još specifičnija utoliko što njihovi spolni identiteti nisu priznati kao spolna norma. Sa druge strane, problem nepostojanja posebnih programa integrisanja potreba, i uzimanja u obzir specifičnih pitanja LGBT osoba ni za LGBT uposlenike_ce u javnim ustanovama, niti u okviru zdravstvenih usluga koje su namijenjene građanima_kama, pokazuje da ne postoji svijest, znanje niti volja da se kroz zakonski okvir institucionalnih nivoa vlasti suzbija marginalizacija motivisana homofobijom.

Najvažnije preporuke za prevazilaženje diskriminacije LGBT osoba u sektoru zdravstva u BiH:

  • Osnovna preporuka je da se u sve političke i zakonodavne akte u oblasti zdravstenog sektora na svim nivoima pružanja usluga uvrste mjere za jednake mogućnosti LGBT osoba.
  • Napraviti interne programe koji će integrisati potrebe i pitanja LGBT uposlenika_ca u javnim ustanovama, kao i potrebe svih ostalih LGBT osoba kojima zdravstvene usluge trebaju.
  • Organizovati dodatne edukacije o LGBT pitanjima za osobe koje rade u svim zdravstvenim oblastima. Ove dodatne edukacije bi trebalo da budu organizovane tako da zdravstveni radnici_e koji već imaju znanja, ili su prošli obuke i koji imaju iskustva u praksi, rade sa svojim kolegama_icama. Problemi sa kojima se LGBT osobe susreću u konkretnoj praksi mogu biti prevaziđeni kroz dodatna znanja o specifičnostima vezanim za LGBT osobe i posebno trans* i interseks osobe, koje su unutar ove zajednice najizloženije diskriminatornim praksama.
  • Edukovati medicinsko osoblje koje bi moglo pratiti proces tranzicije transeksualnih osoba i pružati neophodnu medicinsku pomoć, te kasnije obezbijediti medicinski kadar koji bi mogao vršiti kompletan medicinski proces promjene spola i osigurati pokrivanje troškova medicinskog procesa promjene spola.
  • U porodilištima voditi preciznu statistiku o rađanju interseksualnih beba. Edukovati medicinsko osoblje koje bi moglo pratiti medicinske procese kojima bi, eventualno, interseksualne bebe bile podvrgavane.

Publikacija uskoro izlazi iz štampe, a pdf verziju možete downloadirati na ovom linku.