Oznaka: sejdic finci @bs

Koalicija Jednakost predstavila alternativni model za implementaciju presude Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine

Na diskusiji koja je održana u ponedjeljak, 11. marta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Koalicija Jednakost je predstavila svoj model za implementaciju presude Evropskog suda u Strazburu u predmetu  Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, pod nazivom “Jednodomni skupštinski politički sistem u Bosni i Hercegovini”. Ovaj model zasnovan je na preporukama Venecijanske komisije … Continued

Diskusija: Alternativni model implementacije Sejdić i Finci protiv BiH: jednodomni skupštinski sistem?

Diskusija: Alternativni model implementacije presude Sejdić  i Finci protiv BiH: jednodomni skupštinski sistem? ponedjeljak, 11. mart 2013, 18 sati Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, ul. Skenderija 72, sala 26, 2. sprat govore: Darko Brkan, UG Zašto ne Mary Ann Hennesey, šefica ureda Vijeća Evrope u BiH Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar Damir Banović, Centar … Continued